Adatvédelmi nyilatkozat

I.

Bevezető rendelkezések

1. A személyes adatok kezelője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz.
rendelete a természetes személyek védelmével kapcsolatos személyes adatok
kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban „GDPR“) 4. cikk
7-es pontja alapján az AUTO-KOVO, s.r.o., azonosítószám: 36 254 011,
Gabčíkovská 6585/62A, 92901 Dunajská Streda (a továbbiakban „adatkezelő“
társaság.
2. Az adatkelő elérhetősége
postacím: Kračanská 5145, 92901 Dunajská Streda
email: truckshopds@gmail.com
telefon: 0905256531
3. A személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható.
4. Az adatkelő nem rendelkezik a személyes adatok védelmére kijelölt meghatalmazott
személlyel.

II.

A személyes adatok feldolgozásának forrásai és osztályozása


1. Az adatkelő olyan személyes adatokat dolgoz fel, melyeket Ön közvetlenül átadott,
vagy a megrendelése kitöltésével az adatkelő megszerzett.
2. Az adatkelő a szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító adatokat, ill. a
kapcsolattartási adatokat dolgozza fel.

III.

A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka és célja


1. A személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka
 az Ön és az adatkelő között megkötött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk
1-es bekezdés b) pontja szerint,
 az Ön hozzájárulása az adatai feldolgozásához a közvetlen értékesítés
(kereskedelmi ajánlat küldése saját kérésre) céljával a GDPR 6. cikk 1-es
bekezdés a) pontja és a törvénykönyv 480/2004 sz. törvénye az informatikai
cégek szolgáltatásainak nyújtására vonatkozóan 7§ 2. bekezdése értelmében,
abban az esetben, ha az áru vagy a szolgáltatás megrendelése nem történt
meg.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja
 a megrendelés feldolgozása valamint az Ön és az adatkelő között létrejött
szerződéses jogviszony jogainak és kötelezettségeinek végrehajtása;
a megrendeléshez azon személyes adatok szükségesek, melyek a
megrendelés sikeres lebonyolítása érdekében elengedhetetlenek (név,

postacím, elérhetőségek), a személyes adatok megadása szükségszerű a
szerződéskötés és annak teljesítése érdekében, ezek megadása nélkül a
szerződéskötés nem lehetséges, ahogy annak teljesítése sem az adatkelő
részéről.

3. Az adatkelő részéről automatikus egyéni döntéshozatalra nem kerül sor a GDPR 22.
cikk értelmében.

IV.

Sütik használata a honlapon

A webshop megfelelő működésének biztosítása érdekében az eladó a vásárló
számítógépén, ill. mobilkészülékén kis adatfájlokat – sütiket (cookies) tölthet fel, melyek által
a webshop bizonyos ideig tárolhatja a műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói
nevet, a nyelvet, a betűméretet stb.). Az eladó webshopja adatfájlokat/sütiket használ a
vásárló felhasználói beállításainak megjegyzésére valamint a webshop szükségszerű
működtetése érdekében. A vásárló a számítógépén, ill. mobilkészülékén tárolt összes
adatfájlt/sütit törölheti és esetlegesen beállíthatja a böngészőprogramját úgy, hogy az a
telepítésüket le tudja tiltani. Ebben az esetben azonban minden alkalommal, amikor a
vásárló ellátogat a webshopba, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és
számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Sütik felhasználása az oldalon: munkamenet cookie, célzó és hirdetési cookie(GOOGLE AdWwords),navigációs cookie, statisztikai cookie (GOOGLE Analytics), Közösségi oldalak által hasznánt cookie(Facebook) 

A böngészője által biztosított lehetőségekről, valamint a böngészőjére irányadó személyre szabott konfigurálási lehetőségekről a „Segítség” menüben vagy a böngészője erre vonatkozó opciói alatt talál további információt. Néhány hasznos forrás:

V.

Az adattárolás időtartama

1. Az adatkelő tárolja a személyes adatokat
 az Ön és az adatkelő között létrejött szerződéses jogviszony jogainak és
kötelezettségeinek végrehajtására, ill. ezen szerződéses jogviszonyból eredő
követelés érvényesítésére szükséges időtartamra (a szerződéses kapcsolat
létrejöttének évét követő év utolsó napjától számított 10 évig).
 az értékesítés céljából nyújtott személyes adatfeldolgozás hozzájárulásának
visszavonásáig (kereskedelmi ajánlat küldése saját kérésre), legfeljebb 1 évig,
amennyiben a személyes adatok feldolgozása előzetes jóváhagyás alapján
történik.

2. A személyes adatok tárolási idejének lejártával az adatkelő a személyes adatokat
törli, vagy anonimizálja.

Vl.

A személyes adatok címzettjei (az adatkelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettje az a személy
 aki a termékbeszerzést valamint a kifizetéseket az adatkelővel kötött
szerződés értelmében biztosítja,
 aki az e-shop (PRESTASHOP) üzemeltetését és az e-shop üzemeltetésével
kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat biztosítja,
 aki a marketingszolgáltatásokat biztosítja.
2. Az adatkezelőnek nem áll szándékában a személyes adatokat harmadik országoknak
(Unión kívüli országok), vagy nemzetközi szervezeteknek átadni.

VIl.

Az Önt megillető jogok


1. A GDPR által megahatározott feltételek szerint
 a GDPR 15. cikk értelmében Ön jogosult a személyes adatai hozzáféréséhez.
 a GDPR 16. cikk értelmében Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére,
esetleg a GDPR 18. cikk értelmében az adatkezelés korlátozására.
 a GDPR 17. cikk értelmében Ön jogosult a személyes adatai törlésére.
 a GDPR 21. cikk értelmében Ön jogosult a személyes adatai kezelése ellen
tiltakozni.
 a GDPR 20. cikk értelmében Ön jogosult a személyes adatai
adathordozhatóságához.
 a III. fejezet feltételei értelmében Ön jogosult a személyes adatai
feldolgozására adott hozzájárulását bármikor visszavonni írásban, vagy
elektronikus formátumban az adatkezelő címére küldött levél, vagy email
formájában.

2. Továbbá panaszt tehet az adatvédelmi felügyeletnél, ha a személyes adatai
védelmére vonatkozó jogai megsértésének gyanúja áll fenn.

VIIl.

A személyes adatok biztosításának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy kellőképpen megfelelő műszaki és szervezeti
intézkedéseket fogadott el a személyes adatok biztosítása érdekében.
2. Az adatkelő fizikai formában a következő intézkedéseket fogadta el az adattárolóhely,
ill. a személyes adatok tárolóhelye biztosítása érdekében.
Az információs rendszer, valamint az adattár védelmének műszaki eszközei:
 Mechanikai intézkedések – Különálló épület védelme mechanikai akadályok
eszközeivel (pl. zárható ajtó, az épület biztonsági szolgálattal védett), az adattár
elkülönített helységébe csak az adatkezelő által jóváhagyott személyek léphetnek
be, a kamerarendszer megfelelő elrendezése a személyes adatok leolvasásának
elkerülése érdekében a monitorrendszer berendezéseiről.
 Elektronikus intézkedések: elektronikus biztonsági eszközök – riasztórendszer.
 Jogosulatlan belépés elleni védelem - a biztonsági rendszer elmentett
felvételeinek felhasználása, minden egyes telepítést, valamint a hozzáférési
jogokat az információs rendszer üzemeltetője végzi, jogosulatlan belépés ellen az
információs rendszer rendszeres jelszó frissítéssel védett.
 vírusvédelem.
3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok csak az általa megbízott személyek
részére hozzáférhetők.

IX.
Záró rendelkezések

1. Az internetes megrendelőlap kitöltésével, ill. a megrendelés elküldésével jóváhagyja,
hogy a személyes adatok védelmének feltételeiről tájékoztatva lett és azokat
maradéktalanul elfogadta.
2. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket bármikor
megváltoztassa. Amennyiben az adatkezelő jelen feltételeket módosítaná, a
módosított adatok feltételeinek változata kerül a honlapra.